Nasz Związek Zawodowy jest dedykowany działaniom na rzecz poprawy życia zawodowego i społecznego naszych Członków. Realizujemy te zadania z zobowiązaniem do uczciwości, sprawiedliwości i demokracji, dążąc do zrównoważonego rozwoju i zaspokajania potrzeb naszej społeczności zawodowej. Jesteśmy tu, by Ci pomóc, chronić Twoje prawa i wspierać Cię na każdym etapie Twojej kariery zawodowej.

EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ

- Edukowanie pracowników na temat ich praw i obowiązków zawodowych.

- Podnoszenie świadomości na temat spraw społecznych i ekonomicznych wpływających

na warunki pracy.

- Kreowanie ducha solidarności w miejscu pracy i w ramach naszej społeczności zawodowej.

- Współpraca z innymi organizacjami na rzecz wspólnych celów zawodowych.

SOLIDARNOŚĆ I WSPÓŁPRACA

KOMUNIKACJA I INFORMACJA

- Dostarczanie aktualnych informacji na temat zmian w prawie pracy i regulacjach branżowych.

- Tworzenie platformy komunikacyjnej, gdzie nasi członkowie mogą dzielić się doświadczeniami

i informacjami.

- Organizacja szkoleń, kursów i programów rozwoju zawodowego.

- Pomaganie członkom w rozwijaniu umiejętności i awansowaniu zawodowym.

ROZWÓJ ZAWODOWY

- Monitorowanie i zapewnianie przestrzegania przepisów prawa pracy.

- Udzielanie wsparcia prawno-zawodowego członkom w sytuacjach konfliktowych.

- Negocjacje warunków pracy, płacy i korzyści socjalnych z pracodawcami.

- Reprezentowanie członków w sporach z pracodawcami oraz na szczeblach legislacyjnych.

OCHRONA PRAW PRACOWNICZYCH

NEGOCJACJE I REPREZENTACJA

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK

DOŁĄCZ DO NAS

STATUT ZWIĄZKU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: kontakt@zzdekret.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone 2023®

czat