WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (WZC)

 

- Najwyższy organ decyzyjny w Związku "Dekret".

- Głównym zadaniem WZC jest podejmowanie istotnych decyzji dotyczących działalności związku, w tym zmian w statucie, wyborów władz, budżetu i innych kwestii istotnych dla organizacji.

- Członkowie WZC reprezentują różne sekcje zawodowe i oddziały terenowe (jeśli istnieją).

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY

 

- Posiada osobowość prawną.

- Prezes Związku kieruje Zarządem Głównym.- Zarząd Główny jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie i administrację Związkiem.

- Organizuje działalność związku, w tym programy szkoleniowe, kampanie oraz inne inicjatywy.

- Zarząd Główny reprezentuje Związek "Dekret" w kontaktach zewnętrznych.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

- Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola finansów i działalności związku w celu zapewnienia przejrzystości i zgodności z przepisami prawnymi.

- Komisja Rewizyjna ocenia rozliczenia finansowe oraz przestrzeganie procedur i regulacji statutowych.

- Jej celem jest zapewnienie uczciwego i odpowiedzialnego zarządzania związkiem.

 

ODDZIAŁY TERENOWE (JEŻELI ISTNIEJĄ)

 

- Oddziały terenowe mogą być tworzone, aby dostosować działalność związku do konkretnych potrzeb i warunków na danym obszarze geograficznym.

- Realizują zadania związane z promocją i reprezentacją związku na swoim terenie.

- Oddziały terenowe wspierają członków w ich lokalnych sprawach zawodowych.

 

WYBORY I REPREZENTACJA

 

Prezes Związku:

 

- Prezes Związku "Dekret" jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.

- Prezes jest głównym przedstawicielem i liderem związku, reprezentującym go w kontaktach zewnętrznych i odpowiedzialnym za kierowanie Zarządem Głównym.

 

 

Wszystkie te struktury i organy działają zgodnie z zasadami statutu, w celu reprezentowania i wspierania interesów zawodowych członków Związku "Dekret", oraz w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania organizacją. Przejrzystość, demokracja i partycypacja członków stanowią fundament działalności związku.

WŁADZE ZWIĄZKU

DOŁĄCZ DO NAS

STATUT ZWIĄZKU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: kontakt@zzdekret.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone 2023®

czat