02 listopada 2023

Nowe przepisy dotyczące zabezpieczenia w postępowaniach pracowniczych

Od 22 września 2023 roku w Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące zabezpieczenia w postępowaniach pracowniczych. Nowe przepisy wprowadzają możliwość, że pracownicy objęci szczególną ochroną stosunku pracy mogą złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudnienia przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że pracodawca w sporze z pracownikiem nie ma możliwości obrony przed takim wnioskiem, kompleksowa analiza nowych przepisów pokazuje, że interesy pracodawców wciąż są chronione, a nowe zabezpieczenie może być stosowane przez sąd jedynie w określonych sytuacjach.

 

Kto może korzystać z nowego zabezpieczenia?

 

Zgodnie z nowymi przepisami, korzystanie z nowego zabezpieczenia jest zarezerwowane dla pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy. Obejmuje to szereg kategorii pracowników, takich jak:

- Związkowcy objęci szczególną ochroną z uwagi na pełnienie funkcji członka zarządu organizacji związkowej.

- Kobiety w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego.

- Rodzice w trakcie urlopu rodzicielskiego.

- Pracownicy w okresie przedemerytalnym.

- Członkowie rad pracowników.

- Społeczni inspektorzy pracy.

Nowe przepisy wskazują, że pracownicy z tych kategorii będą mieli możliwość wystąpienia o zabezpieczenie w swoich sprawach.

 

Czy postępowania będące w toku zostaną objęte zmianami?

 

Ustawa wprowadzająca nowe przepisy precyzyjnie wskazuje, że pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zobowiązanie pracodawcy do jego dalszego zatrudnienia na czas trwania procesu nawet w tych postępowaniach, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie nowych regulacji, czyli przed 22 września 2023 r.

 

Sąd powinien zbadać kwestię ochrony

 

Nowe przepisy stanowią, że "podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia." To oznacza, że choć pracownik nie musi przedstawiać twardych dowodów na to, że przysługuje mu szczególna ochrona, to jednak musi udowodnić, że formalnie korzysta z ochrony stosunku pracy. Sąd ma obowiązek dokładnie to sprawdzić, a w przypadku braku takiej ochrony nie powinien badać innych przesłanek.

 

Czy sąd może udzielić nowego zabezpieczenia we wszystkich sprawach pracowniczych?

 

Nowe zabezpieczenie może zostać udzielone pracownikowi przez sąd wyłącznie wtedy, gdy pracownik dochodzi od pracodawcy roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. Jednak jeśli pracownik żąda innych roszczeń, na przykład wypłaty odszkodowania, sąd nie może nakazać jego dalszego zatrudnienia na czas trwania procesu.

 

Udzielenie zabezpieczenia przed doręczeniem pozwu

 

Nowe przepisy umożliwiają sądowi udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed poinformowaniem pracodawcy o zamiarze wniesienia pozwu. Taka możliwość istnieje przede wszystkim wtedy, gdy pracodawca nie dostarcza sądowi swoich argumentów na początkowym etapie postępowania.

Sąd ma obowiązek rozpatrzenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Nowe przepisy wymuszają na pracodawcach oraz ich pełnomocnikach większą czujność oraz proaktywność, aby uniknąć ewentualnego nakazu dalszego zatrudnienia pracownika przed zakończeniem procesu.

Nowe przepisy dotyczące zabezpieczenia w postępowaniach pracowniczych przynoszą zmiany, które wpływają na prawa pracowników i obowiązki pracodawców. Kompleksowa analiza regulacji pokazuje, że choć są one korzystne dla pracowników objętych szczególną ochroną, to wciąż pozostaje możliwość skutecznej obrony interesów pracodawcy w odpowiednich przypadkach. Zrozumienie tych zmian jest kluczowe dla wszystkich stron zaangażowanych w procesy pracownicze.

DOŁĄCZ DO NAS

STATUT ZWIĄZKU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: kontakt@zzdekret.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone 2023®

czat